Orari punës: 08:00h – 17: 30h. E Hëne – E Shtunë

Selmans vazhdon edhe për tri vite kontratën me Universitetin e Prishtinës

UP 2017 Selmans Network është ri-kontraktuar  nga Univeristeti i Prishtinës “Hasan Prishtina” për shërbimet e pastrimit dhe të mirëmbajtjës të hapësirave të brendshme dhe të jashtme të UP-së për një periudhë tjetër tre vjeçare (Prill 2017 – Mars 2020) me një vlerë të kontratës prej 2,117,124.00 €. Në kuadër të këtij projekti, Selmans ka të angazhuar rreth 150 punëtor.