Orari punës: 08:00h – 17: 30h. E Hëne – E Shtunë

Selmans lidhë kontratë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për pastrim dhe mirëmbajtje

MPJ SELMANS Network në konsorcium me Schafberger është kontraktuar për shërbimet e pastrimit për një periudhë tre vjeçare (janar 2017 – dhjetor 2019) nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës - MPJ, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale-ASHMDH dhe Akademia e Kosovës për Siguri Publike - AKSP  me vlerë të kontratës prej 379,137.51€