Orari punës: 08:00h – 17: 30h. E Hëne – E Shtunë

Shërbimet

Selmans është një kompani e fokusuar kryesisht tek shërbimet. Përmes pesë degëve të veçanta që veprojnë me autonomi të theksuar,…

Lexo më shumë

Selmans është një kompani e fokusuar kryesisht tek shërbimet. Përmes pesë degëve të veçanta që veprojnë me autonomi të theksuar, Selmans mbulon një gamë të gjerë shërbimesh. Autonomia që ju është dhënë degëve të vecanta është bërë më qellimin për t’u rritur kualiteti, ndërkohë që shpesh përdoret  edhe ndërthurja e shërbimeve me qellim që të ulen kostot.

X

Does own the Solution?

Contact us to find out

Pyetni