Orari punës: 08:00h – 17: 30h. E Hëne – E Shtunë

Marketing dhe Shtyp

Selmans Marketing është rrjeti më i madh i reklamimit të jashtëm (outdoor advertising) me mbi 90% të hapësirave reklamuese nën…

Lexo më shumë

Selmans Marketing është rrjeti më i madh i reklamimit të jashtëm (outdoor advertising) me mbi 90% të hapësirave reklamuese nën menaxhim, duke përfshirë murale, billborda, megaborda, citylight, lampost, reklama mobile dhe forma alternative te reklamimit. Shtrirja në secilin qytet të Kosovës, operimi me shumë kanale të reklamimit, mundësia e shtypit dhe montimit të reklamave me kapacitete të brendshme, implementimi i shpejt i fushatave reklamuese falë një numri të madh të fuqisë punëtore në dispozicion, e bëjnë Selmans-in partnerin më serioz të marketingut të jashtëm dhe jo vetëm.

X

Billbordat

Selmans menaxhon me rreth 150 faqe billborda në të gjithë Kosovën (shkarko katalogun këtu). Edhe pse njëri nga kanalet më klasik të reklmimit, billbordi vazhdon të jetë efektiv, sidomos për fushata informuese dhe reklamim të produkteve.

Duke qenë që koha që njerëzit e kalojnë jashtë shtëpisë është gjithnjë në rritje, efekti i billbordave dhe marketingut të jashtëm në përgjithësi, është po ashtu në rritje.

Selmans Marketing në bashkëpunim me Selmans Print arrijnë te realizojnë edhe shtypin edhe montimin në kohë rekorde dhe me kualitet maksimal.

Përderisa shumica e billbordave janë të formatit 3x4m, Selmans ka filluar edhe me vendosjen e megabordave të formati 4x12m përgjatë rrugëve magjistrale dhe në pikat kufitare.

request)); ?>
request)); ?>

Për më shumë shikoni protofolion tonë

Contact us to find out

Portfolio