Selmans Network hap dyert për studentët e RIT Kosovo
Në bashkëpunim me Co-op & Career Office nga RIT Kosovo, studentët e universitetit amerikan patën mundësinë të njihen më stafin, sektoret dhe hapsirën e Selmans Network. Kjo vizitë paraqet hapin e parë drejt një bashkëpunimi afatgjatë mes Selmans Network dhe RIT Kosovo, në drejtim të ofrimit të praktikës dhe punësimit për studentët e dalluar të RITK. Selmans Network Solution është sektori qe synon të mbledhë të rinjë të talentuar në fushën e teknologjisë për t’u bërë pjesë e një numri të madh projektesh inovative