Rrjeti ynë

Çfarë ofrojmë ne?

Adresa e parë

Selmans Network është adresa e parë për realizimin e projekteve komplekse

Efikasitet

Diversiteti dhe kombinimi i shërbimeve në Selmans na mundëson të jemi më efikas ndërkohë që ulim kostot dhe kohën e realizimit

Rrjetëzim

Lehtësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit mes partnerëve, kompanisë dhe komunitetit.

Te rejat

Bashkëpunimi fillon duke ndërtuar besim

Partnerët e Selmans Network

Neptun

Dyqan i pajisjeve elektronike

Devolli Group

Kompani ushqimesh dhe pijesh

Sigal

Kompani sigurimesh

Hib Petrol

Kompani e gazit dhe vajit

Dukagjini invest

Organizatë

Komiteti olimpik

Organizatë

Go+

Energy drink

Cocacola

Drinking Company

Gjirafa

Tech store

Lokacioni ynë